Jste zde: Hlavní stránka  |  FAQ
Bel. STiR+ M-Edition - Multaradar CD detection:


Beltronics STiR+ - Ka Radar detection:


Beltronics STiR+ - Ka Radar detection - 2:


Beltronics STiR+ - Radar Roy:


Bel. RX65 Professional Radar Detector


Beltronics RX65i


Proč bych se měl na nákup antiradaru více zaměřit?
Proč levné detektory nezjistí nové radary?

Níže najdete odpovědi na tyto i další otázky.

Každý výrobce specifikuje své výrobky prostřednictvím jednoduchého schématu - detekuje všechna radarová pásma. Bohužel, nikdo neuvádía vzdálenosti, na které umí radary detekovat a neuvádí tedy pro uživatele tu nejpodstatnější informaci.Detekce starších radarů (X a K pásmo)


Tyto radary zjistí prakticky každý detektor, dokonce i nejlevnější. Radary staré generace, které vyzařují velmi silný paprsek mikrovln není obtížné odhalit. Nicméně, rozdíl, který odděluje high-end modely od nejlevnějších je ekvivalentní vzdálenosti. "Detektory Escort dokáží detekovat aktivní radary tohoto typu na několik kilometrů, zatímco levné protějšky pouze na několik set metrů...

^ zpětDetekce radarů pro měření rychlosti v pásmu K


FOTORAPID jsou nejoblíbenější radary například v Německu a Polsku. Pracují v pásmu K ve velicé úzkém rozsahu cca 200MHz. I levné detektory většinou zvládají detekovat tyto radary. Rozdíl je obvykle ve vzdálenosti detekce. Slabý signál detektory zaznamenají na vzdálenost od 100 do 150 m, zatímco Escort tyto radary detekuje minimálně na 500 metrů.

^ zpětDetekce radarů pro měření rychlosti v Ka pásmu


Radary pracující v Ka pásmu, například Multanova, RAMER AD9 a další typy je možné včas detekovat jen opravdu kvalitním detektorem. Je třeba vysoké citlivosti, protože tyto radary jsou mnohem technicky pokročilejší než modely, pracující v pásmu K a k měření vozidel využívají podstatně nižší vysílací výkon.

Hlavní rysy rychlostních kamer pracujících v Ka-pásmu:

 • vysílají velice slabý signál
 • Ka-pásmo je velice široké 33,4 - 36,00 GHz = šířka pásma je tedy 3 600 MHz! Rozsah, který detektor musí prohledávat je tedy obrovský... Upozorňujeme, že Ka-pásmo je 18 krát většího rozsahu, než pásmo K!
 • Beltronics u modelů EURO zužuje šířku Ka pásma, kterou skenuje na nejnutnější minimum. U RX65i EURO CZ většinou na cca 400 MHz (místo 3 600 MHz). Výsledkem je podstatné zrychlení detekce a zejména také vyšší citlivost v daném pásmu, jelikož při takovémto zůžení není třeba brát tolik ohledu na redukci falešných poplachů. Detekce v tomto pásmu je tak několik set metrů.


  S ostatními detektory buďto nejste o radaru informováni vůbec, nebo až v bezprostřední vzdálenosti k radaru.

  ^ zpět  ISKRA-1D a její odnože Kriss, Berkut, Radis, atd.


  ISKRA je nejnovější radarová pistole, která se hojně využívá například v Polsku, měří rychlost vysíláním velmi krátkých pulsů rádiových vln, které nejsou zjištěny žádným detektorem. Totéž platí pro deriváty Iskry - Radis, Berkut a Kriss.

  ^ zpět
  Jak poznám že antiradar, který hodlám zakoupit bude správně fungovat v ČR?

  Pro garanci 100% funkčnosti antiradaru Beltronics pro ČR je nutno zakoupit zařízení, které je upraveno pro použití v ČR. Pouze tak máte jistotu, že Váš antiradar bude v dostatečné vzdálenosti detekovat moderní české radary typu Ramer, které jsou v ČR nejpoužívanější.

  ^ zpět
  Proč detektory Beltronics EURO bez provedení pro ČR nemusí správně fungovat?

  Všechny detektory Beltronics na první pohled vypadají velice podobně. Designové rozdíly bývají často pouze kosmetické a hlavní rozdíl je v řídícím software detektoru. Ten je v jednotlivých typech rozdílný a parametry jsou nastaveny dle potřeby konkrétní země. Detektory jsou sice použitelné univerzálně, ne však na 100%. Proto detektor určený pro ČR nikdy nebude 100% pracovat v okolních zemích, stejně tak detektory z okolních zemí 100% nefungují v ČR.

  ^ zpět
  Proč levnější antiradary nedokáží detekovat nejnovější radary?

  V České republice jsou stále častěji používány, nové radary typu Ramer AD9, či podobné, které pracují s podstatně nižším vysílacím výkonem mikrovlnného paprsku, než starší radary Ramer, nebo radary v cizině. Není-li detektor dostatečně citlivý, detekuje radar až v okamžiku změření vozidla, nebo pár metrů před ním.

  Hlavním důvodem nedostatečné citlivosti většiny antiradarů je proncip jejich funkčnosti, kdy je Ka-pásmo, ve kterém pracují radary skenováno ve zbytečně šířce 33,4 - 36,0 GHz, doba skenování je tak mnohem delší než například u K-pásma, kde je rozsah 24.050-24.250 GHz podstatně užší. Detektory Escort ve verzi EURO mají možnost možnost zúžit rozsah Ka-pásma pouze pro použití v Evropě, v ČR například 33,900 - 34,400 GHz. Výsledek je takový, že detekují radary mnohdy až o několik set metrů dříve, než detektory bez podpory zúženého pásma tzv. Ka narrow.

  ^ zpět
  Jaké jsou rozdíly mezi americkou verzí RX65 a verzí RX65i EURO CZ?

  Americký model je od evropského ekvivalentu RX65i EURO výrazně odlišný.

 • Neobsahuje možnost detekce zúženého pásma Ka (Ka narrow)
 • Nedetekuje krátké impulsy v pásmu K (populární radarové pistole ISKRA - nejsou používány v ČR)
 • Nedetekuje laserovou pistoli, TrafiPatrol XR
 • Nemá podporu pásma Ku, které je používáno v západní Evropě
 • X-band bylo mírně upraveno, ale to není významný rozdíl...
 • RDR - funkce, určená k potlačení většiny faleých poplachů...která se používá ke snížení falešné signály z jiných detektorů
 • ^ zpět
  Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými modely detektorů?

  Beltronics RX65i EURO CZ je náš nejnovější detektor, poskytuje plnou ochranu všech pásmech, navíc jediný na trhu, dokáže odhalit nejnovější radarové pistole ISKRA a její odnože v různých Evropských zemích.

  Beltronics STi-R Plus je určen k skryté instalaci a nybízí vynikající ochranu ve všech v ČR používaných pásmech. V budoucnu samozřejmě uvedeme na trh další typy detektorů, jelikož firma Escort dlouhodobě patří k nejlepším výrobcům na trhu.

  ^ zpět
  Jsou antiradary legální?

  V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

  V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
  "(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar")."

  Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií...

  ^ zpět
  Proč má pokovené čelní sklo vliv na výkonnost detektoru?

  V některých luxusních automobilech, je čelní sklo potaženo tenkou, téměř plně průhlednou vrstvou kovu, která účinně zamezuje průchodu UV složky slunečních paprsků do interieru vozidla. Bohužel velice zdatně zamezuje také průchodu paprsků radaru k detektoru. Některá vozidla mají v okolí zpětného zrcátka místo, kde je část okna nepokovená. Výrobci záměrně nepokrývají tuco část čelního skla, aby umožnili provoz ostatních zařízení, které vyžadují využití rádiových vln. Například GPS navigace, krabička pro průjezd oblastmi s výběrem mítného atd...

  ^ zpět
  Platí tovární záruka Beltronics, pokud nekoupím zařízení od autorizovaného distributora?

  Záruka je platná pouze tehdy, pochází-li přístroj z oficiální české distribuce. Není-li určen pro distribuci v ČR, nejen, že nebude správně fungovat, ale jako dovozce se zříkáme poskytování servisu a záruky pro tato zařízení. Detektory Escort určené pro prodej v ČR poznáte například podle holografické záruční pečeti na těle detektoru, nepo přímo podle potisku na těle detektoru "EURO - CZECH REPUBLIC".

  ^ zpět


  Výměnný program Jak funguje antiradar?